Zaterdag 11 januari 2020

DSC cursus in één dag!


Wegens belangstelling voor deze cursus hebben we met de cursusleider weer een dag kunnen regelen in januari 2020 ! We zijn voornemens deze cursus jaarlijks te organiseren. 

Om maritieme zendapparatuur te bedienen is een marifoon bedieningscertificaat nodig. In Nederland  het Basiscertificaat marifonie en Marcom-B (voor bediening van een marifoon met DSC functie)   Een alternatief is het Britse Short Range Certificate (SRC). Het Britse SRC staat vrijwel gelijk aan het Nederlandse Marcom-B: je mag zowel binnenvaart- als zeevaartmarifoons bedienen, evenals EPIRBs, SARTs en AIS.  
Met dit certificaat kunt u uw marifoon in Nederland registreren bij Agentschap Telecom.

Na enige voorbereiding thuis, is dit op de cursusdag af te ronden met een examen ter plekke.
Vooropleiding zoals het basiscertificaat marifonie is niet nodig. De SRC marifoon cursus is praktijkgericht, met een minimum aan regelgeving. 
Zeer hoge slagingskans, niet-goed-geld-terug-garantie. 
 
Tijdens de cursus oefent u onder begeleiding van een instructeur.
Thuis voorbereiden met duidelijk cursusboek (engelstalig), u ontvangt tijdelijk ook de online cursus. 
Eén marifoon per persoon om te oefenen.
Daarna direct examen op de cursuslocatie, hoge slagingskans en onbeperkt herexamens

Deze cursus zal worden gegeven door Geertjan Smolders van aqua planning. de kosten bedragen €245,-  inclusief cursusboek, en certificaatkosten.

Speciaal voor de BZC neemt Geertjan Smolders de kosten voor het certificaat (GBP 60) voor zijn rekening.

Voorwaarde is dat de deelnemers vooraf thuis de online cursus, incl de check maken en een minimaal aantal deelnemers van 6 en een maximaal aantal van 10.
Inschrijven kan tot 1 december 2019. Bij onvoldoende inschrijvers zal de cursus worden afgeblazen.

Deelnemers zullen na 1 december 2019 door de curcusleiding worden benaderd voor de verdere afhandeling.

Nadere informatie voor deze cursus kunt u vinden op de website van Geertjan Smolders.
www.aquaplanning.org
Details van dit evenement volgen later.
 
datum: Zaterdag 11 januari 2020
locatie: Schriksestraat 45
6654 AN Afferden (GLD)
kosten: € 245,00 (incl. lunch)
organisatie:  BZC Evenementen

Zaterdag 8 februari 2020

Winterbijeenkomst en ALV 2020


Winterbijeenkomst en ALV 2020 

Programma:

13.00-13.30 uur    Ontvangst met koffie/thee en een broodje
13.30 uur               Aanvang programma, ALV en voordracht
17.00 uur               Borrel
18.00 uur               Diner (optioneel) De winterbijeenkomst wordt afgesloten met een optioneel diner (max 50 personen).
                                De kosten zijn voor eigen rekening (€ 37,50 p.p.)
                                Toegang tot de ALV en de voordracht zijn gratis. 
21.00 uur               Einde

Voordracht Mark Slats:
Avonturier Mark Slats denkt groot en vooral in mogelijkheden. "Nothing is impossible".
In 2018 neemt Mark deel aan de Golden Globe Race om solo, non-stop, de wereld rond te zeilen zonder moderne middelen (autopilot en GPS). 
Sailing like its 1968. Hoe hij deze reis heeft beleefd verteld hij u graag in deze inspirerende voordracht. 
"If you keep thinking about it, stop dreaming,  do it! "

Agenda ALV:
 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 2019
 4. Jaarverslag secretaris 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
 6. Verslag kascommissie en kiezen nieuwe commissieleden
 7. Evenementen, jubileumcommissie 
 8. Dupain Wisseltrofee
 9. Rondvraag en afsluiting
datum: 8 februari 2020
locatie: Zuiver Gastvrij
Krommewetering 51
3543 AM Utrecht
kosten: € 00,00, diner (37,50) optioneel. 

Zaterdag 7 maart 2020

Navigatie opfrisdag Willemstad


Het programma: (onder voorbehoud)

De Zeekaart
Aardbol, paralellen en meridianen de pool, equator       

Soorten kaarten
mercator projectie/constuctie, eigenschappen loxodroom, grootcirkel, hoekgetouw.stereografisch en gnomonische projectie

Tijdzones
omrekenen zomertijd/wintertijd UTC. GMT, BST,MET

Nederlandse zeekaart
posities en koers plotten

Inzoomen op de zeekaart
notices, stroomtafel, BAZ

Het kaartbeeld
tekens en afkortingen, boeien, verkeersscheidingsstelsels ,dieptelijnen, kompasrozen

Het kompas
koersen en peilingen MK, KK,BWK,COG/SOG, variatie deviatie drift

Stroomkavelen
constructies in de praktijk

Getijden
gebruik getijtafels, HP 33 Reeds, ATT, "het getij",  reductievlak, berekenen waterstand

Electronische kaarten
GPS/DGPS/Gallileo/Glonass, vectorkaarten, rasterkaarten, Navionics, Cmap (jeppeson), gebruikershandboek,  routeplannen/route volgen,
navigatie op PC/Laptop/Tablet,

Meteorologie

Sluiting rond 17:00 uur

Deze opfriscursus wordt gegeven door Ton Neleman en Cees Zoontjes

 
datum: 7 maart 2020
aanvang: 10.30 uur
locatie: Verenigingsgebouw de Campagne
Lantaarndijk 6
4797 SP Willemstad
kosten: € 7.50 inclusief zeekaart en lunch (consumpties voor eigen rekening) 

Zondag 22 maart t/m maandag 23 maart

Bezoek Bavariawerf Giebelstadt (Duitsland)


Detail van dit evenement zijn nog niet bekend en volgen later.
op het forum is het globale programma genoemd. 

 
datum: 22 t/m 23 maart 2020
locatie:  
kosten: volgt

Voorjaar 2020

Navigatie opfrisdag Zaandam


Detail van dit evenement zijn nog niet bekend en volgen later. 

Het programma: (onder voorbehoud)

De Zeekaart
Aardbol, paralellen en meridianen de pool, equator       

Soorten kaarten
mercator projectie/constuctie, eigenschappen loxodroom, grootcirkel, hoekgetouw.stereografisch en gnomonische projectie

Tijdzones
omrekenen zomertijd/wintertijd UTC. GMT, BST,MET

Nederlandse zeekaart
posities en koers plotten

Inzoomen op de zeekaart
notices, stroomtafel, BAZ

Het kaartbeeld
tekens en afkortingen, boeien, verkeersscheidingsstelsels ,dieptelijnen, kompasrozen

Het kompas
koersen en peilingen MK, KK,BWK,COG/SOG, variatie deviatie drift

Stroomkavelen
constructies in de praktijk

Getijden
gebruik getijtafels, HP 33 Reeds, ATT, "het getij",  reductievlak, berekenen waterstand

Electronische kaarten
GPS/DGPS/Gallileo/Glonass, vectorkaarten, rasterkaarten, Navionics, Cmap (jeppeson), gebruikershandboek,  routeplannen/route volgen,
navigatie op PC/Laptop/Tablet,

Meteorologie

Sluiting rond 17:00 uur

Deze opfriscursus wordt gegeven door Ton Neleman en Cees Zoontjes
 
datum:  voorjaar 2020
locatie: Dekker Watersport
Pieter Ghijsenlaan 4
1506 PV Zaandam
kosten:  ca € 10,00 incl lunch, zeekaart en consumpties. 

Zaterdag 25 april 2020

30 jarig jubileum BZCVan de Jubileum Commissie
 
Recent zijn wij er in geslaagd om de contouren uit te zetten voor ons 30 jarig jubileum. Als uiteindelijke datum is 25 april 2020 uit de bus gekomen. Ons evenement vindt plaats in het hart van onze maritieme wereld, nl. Rotterdam.

Wij gaan er van uit dat wij hier een programma hebben samengesteld om, in stijl, ons 30 jarig bestaan, gezellig met elkaar, te vieren. Een programma, waar een ieder, deels gezamenlijk,  en deels naar eigen inzicht kan vieren. Een aantal van ons heeft zelfs al aangeven op de SS Rotterdam “maritiem” te willen blijven overnachten.
Binnenkort volgt er meer gedetailleerde informatie over het middagprogramma en zaken als parkeren, eigen bijdrage, inschrijven etc. etc. Het programma zal er in grote lijnen als volgt uit gaan zien:
 
10.30-11.00   Ontvangst aan boord van "de Majesteit" aan de Maaskade in Rotterdam.
12.00-13.00  Lunch aan boord van "de Majesteit".
13.00-16.30  Facultatief middagprogramma n.a.v. uw opgave voorkeuren. Vertrek vanaf "de   Majesteit" te voet of per watertaxi naar (het/de) evenement(en) van uw keuze. 
 • Scheepvaartmuseum (rondleiding 4x een groep van 20 personen)
 • De Koopgoot
 • De Markthal
 • De Euromast
 • SS Rotterdam
16.30-17.00  Retour aan boord van "de Majesteit" voor de borrel!
18.30-22.00  Varend Dance en Diner met "Live Music" aan boord van "de Majesteit". 
 

Uw voorzitter Roel J. Berghuis
Uw penningmeester: Rob Osewoudt
 
 
datum:  25 april 2020
locatie:  Maaskade - Rotterdam
kosten: € 15,- voor het dagprogramma incl. lunch en keuzeprogramma.
€ 15,- extra als je ook deelneemt aan het avondprogramma.