De Bavaria Zeilclub is DE vereniging voor Bavaria zeilers en staat open voor iedere Bavaria zeiler in Nederland (en eventueel daarbuiten).

Het lidmaatschap biedt vele voordelen. In de eerste plaats maak je als lid kennis met het netwerk van eigenaren van een Bavaria jacht. Daarnaast kun je deelnemen aan de workshops en evenementen die georganiseerd worden op en rondom de Nederlands wateren. En tenslotte ontvang je een aantal keer per jaar het clubblad Langszij waarin veel informatie en reisverhalen zijn opgenomen. Bovendien wordt via deze website alle informatie makkelijk toegankelijk en kun je via het forum rechtstreeks met de leden ideeën uitwisselen.

Ons Forum wordt door vele leden gewaardeerd als één van de beste in zijn soort  

Lidmaatschapsregels in het kort
 1. Leden kunnen zich opgeven aan het bestuur. Nieuwe leden ontvangen, indien nog voorradig, de laatste uitgave van het clubblad Langszij;

 2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens ALV op de winterbijeenkomst op voordracht van het bestuur vastgesteld. De contributie voor het lidmaatschap voor 2016 en 2017 is € 27,50 per jaar. Bij een machtiging voor automatische incasso onvangt u € 2,50 korting. Voor aanmeldingen die gedurende het lopende kalenderjaar worden ontvangen gelden afwijkende tarieven. Zie verder onderstaande tabel.

  periode aanmeldingmet incassozonder incasso
  01-01t/m30-0625,0027,50
  01-07t/m30-0915,0017,50
  01-10t/m30-117,5010,00
  01-12t/m31-12gratisgratis

 3. Bij verhuizingen en/of andere schepen dit graag schriftelijk (e-mail) melden aan de secretaris, dit in verband met de leden administratie;

 4. Opzeggingen zijn alleen geldig indien deze voor 1 december van het lopende jaar is ontvangen, anders gaat dit pas in het jaar daaropvolgend en is nog de volledige contributie verschuldigd!!! Het bestuur moet namelijk bij de winterbijeenkomst een redelijke begroting in kunnen indienen waarbij de contributie de grootste bron van inkomsten is.

De belangrijkste punten m.b.t. het lidmaatschap lees je hierboven. De officiële en volledige versies van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Privacybeleid kun je lezen door op de nevenstaande documenten te klikken.
Secretariaat
Bavaria Zeilclub
Prisma 45
1704 ZH Heerhugowaard
0613054566

IBAN-rekening: NL09ABNA0488339235
BIC: ABNANL2A

Bestuur
Voorzitter
Roel J. Berghuis
Vicevoorzitter
Rick van Zanten
Secretaris
Carla Bakema
Penningmeester
Rob Osewoudt
Evenementen
Piet de Beer

Langszij
Hoofdredacteur
Anita van der Veer
Redactie
Henk Bakema

Website
Bibliothecaris
Wouter de Jong
Webmaster
Ton Mommers