De Bavaria Zeilclub is DE vereniging voor Bavaria zeilers en staat open voor iedere Bavaria zeiler in Nederland (en eventueel daarbuiten).

Het lidmaatschap biedt vele voordelen. In de eerste plaats maak je als lid kennis met het netwerk van eigenaren van een Bavaria jacht. Daarnaast kun je deelnemen aan de workshops en evenementen die georganiseerd worden op en rondom de Nederlands wateren. En tenslotte ontvang je een aantal keer per jaar het clubblad Langszij waarin veel informatie en reisverhalen zijn opgenomen. Bovendien wordt via deze website alle informatie makkelijk toegankelijk en kun je via het forum rechtstreeks met de leden ideeën uitwisselen.

Ons Forum wordt door vele leden gewaardeerd als één van de beste in zijn soort  

Lidmaatschapsregels in het kort
 1. Leden kunnen zich opgeven aan het bestuur. Het lidmaatschap loopt telkens tot 31 december en wordt stilzwijgend met een jaar verlengt tenzij voor 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd.

 2. Nieuwe leden ontvangen, indien nog voorradig, de laatste uitgave van het clubblad Langszij.

 3. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens ALV op de winterbijeenkomst op voordracht van het bestuur vastgesteld. De contributie voor het lidmaatschap voor 2022 en 2023 is € 27,50 per jaar. Bij een machtiging voor automatische incasso onvangt u € 2,50 korting. Voor aanmeldingen die gedurende het lopende kalenderjaar worden ontvangen gelden afwijkende tarieven. Zie verder onderstaande tabel.

  periode aanmeldingmet incassozonder incasso
  01-01t/m30-0625,0027,50
  01-07t/m30-0915,0017,50
  01-10t/m30-117,5010,00
  01-12t/m31-12gratisgratis

 4. Bij verhuizingen en/of andere schepen kunt leden zelf hun gegevens aanpassen in het persoonlijk profiel. Als alternatief kan dit ook schriftelijk (e-mail) bij de secretaris worden gemeld.

 5. Opzeggingen zijn alleen geldig indien deze voor 1 december van het lopende jaar is ontvangen, anders gaat dit pas in het jaar daaropvolgend en is nog de volledige contributie verschuldigd!!! Het bestuur moet namelijk bij de winterbijeenkomst een redelijke begroting in kunnen indienen waarbij de contributie de grootste bron van inkomsten is.

statuten reglement privacy privacy
De belangrijkste punten m.b.t. het lidmaatschap lees je hierboven. De officiële en volledige versies van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Privacybeleid kun je lezen door op de nevenstaande documenten te klikken.
Ons clubblad Langszij is het waterportmagazine van de grootste merkenclub van Nederland. Wij bieden verschillende mogelijkheden om te adverteren: advertentie in het clubblad met een bereik van 3000 watersporters, adverteren op onze site of een combinatie van beide.

Tarieven
omschrijvingbedrag
advertentie Langszij 1/4 pagina70.00
advertentie Langszij 1/2 pagina130.00
advertentie Langszij hele pagina250.00
banner website260.00
korting bij hele pagina in Langszij en een banner op de site-70.00
Informatie
Voor meer informatie kunt contact opnemen met: BZc Vicevoorzitter
Secretariaat
Bavaria Zeilclub
Prins Willem-Alexanderstraat 13
4506 AM Cadzand
0623929404

IBAN-rekening: NL09ABNA0488339235
BIC: ABNANL2A

Bestuur
Voorzitter
Roel J. Berghuis
BZc Voorzitter
Vicevoorzitter
Wouter de Jong
BZc Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Rob Osewoudt
BZc Penningmeester
Evenementen
Piet de Beer
BZc Evenementen

Commissies
Evenementen Cie Zuid

Langszij
Hoofdredacteur
Redactie
Dik van der Linden, Gerard van Bemmel

Website
Webmaster
Ton Mommers
BZc Webmaster
Bibliothecaris
Natasja Schot
BZc Bibliothecaris

Overig
Relaties en advertenties