Redactie Langszij

Nieuwe redactie commissie Langszij geïnstalleerd.

Nieuws

26-06-22
Langszij
De redactie heeft je nodig, we dagen je uit... Ons clubblad maken is al geen sinecure, als nieuw redactieteam willen we Langszij een ander elan geven en jou daarin nog meer variatie en informatie bieden.
24-05-22
Van de bestuurstafel
Update evenementen, Algemene Leden Vergadering en WTBR.
12-04-22
Redactie Langszij
Nieuwe redactie commissie Langszij geïnstalleerd.
23-03-22
BZc website gaat verhuizen
Update: Verhuizing is afgerond. Zondag 27 maart gaat de website verhuizen naar een nieuwe provider. Gedurende deze dag zal de site niet bereikbaar zijn en hopelijk draait aan het einde van de dag de site op de nieuwe omgeving....
11-02-22
Van de bestuurstafel
Recent heeft het bestuur zich weer voltallig gebogen over allerlei zaken die nu eenmaal aandacht vragen binnen de BZc, ook als vrijwel alles stilligt door de voorbijkomende varianten van Covid-19.
11-12-21
Kerstgroet
Recentelijk hebben wij het voorgenomen eindejaarsevenement weer op het allerlaatste moment moeten afzeggen! Elke keer als wij net weer denken beweging te kunnen maken, worden wij ingehaald door de ontwikkelingen of de een of andere virusvariant. Kortom, het schiet niet op. Gelukkig is er ook goed nieuws. Het gaat goed met de club, het ledental stijgt nog steeds, het geplande eindejaarsevenement was vrijwel gelijk volgeboekt en 45 enthousiaste leden en nog enkele reserves stonden in de startblo
11-10-21
Vanuit de bestuurskamer
Recent heeft het bestuur weer fysiek bij elkaar gezeten en hebben wij een en ander besproken om het programma voor de rest van 2021 en het eerste deel van 2022 vorm te geven.
16-06-21
Vanuit de Bestuurskamer: Spelregels t.a.v. het Forum
Met enige regelmaat worden wij als bestuur geconfronteerd met het feit dat deze of gene zich op het forum niet gedragen zoals wij van hen mogen verwachten overeenkomstig het Huishoudelijk reglement.
06-06-21
VACATURE: Redactielid DTP-er m/v
Het redactielid DTP houdt zich bezig met het vormgeven en opmaken van het clubblad. Zijn of haar taken zijn onder andere:

VACATURE: Vicevoorzitter m/v
De vicevoorzitter is vooral een waakhond en ambassadeur. Zijn of haar taken zijn onder andere:

VACATURE: Secretaris m/v
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn onder andere:
27-01-21
ALV 2021 uitgesteld
Beste Bavaria Vrienden, Kerst en Oud en Nieuw zijn achter de rug en het nieuwe jaar is alweer een eindje op weg. Normaal gesproken zouden wij nu de voorbereidingen hebben getroffen voor de aankomende ALV in februari.
04-12-20
Van het bestuur: Kerstcadeau
In de afgelopen dagen heeft u thuis een cadeau ontvangen van de Bavaria Zeilclub (BZc). Iets wat u tot nu toe nooit heeft meegemaakt, op de clubvlag na, die thuis gestuurd werd nadat u lid bent geworden. Nu was 2020 absoluut geen normaal jaar, een jaar dat in het teken stond van Covid-19. Zelf ziek geworden of familieleden of vrienden om u heen, die ziek werden, in meer of mindere mate, en er zijn ons mensen ontvallen die deze ziekte niet te boven zijn gekomen. Kortom: allerlei nare zaken die
14-09-20
Vanuit de bestuurskamer
Nieuws uit de bestuurskamer! Zoals wij allen weten, zouden wij in april van dit jaar ons 30-jarig jubileum vieren. Covid-19 heeft hier echter in maart een dikke streep onder gezet. Vanzelfsprekend waren de voorbereidingen al in volle gang en zijn wij in de aanloop daarom ook verplichtingen aangegaan.
14-04-20
Onderhoud aan de website
I.v.m. onderhoud aan onze website is deze dinsdag 15 april 2020 tussen 06:00 en 07:00 niet bereikbaar.
16-03-20
Mededeling aangaande het Coronavirus
Het zal niemand ontgaan zijn dat wij allemaal enige zaken op ons lijstje hebben die anders gaan lopen dan gepland. Ook wij ontkomen er niet aan dat evenementen de komende periode komen te vervallen. Ons 30 jarig jubileum valt helaas ook binnen dit regime.
31-10-19
Groot onderhoud aan de site
Update: Het onderhoud is afgerond. Vrijdag 1 november 2019 gaat onze site in groot (technisch) onderhoud en zal daarom een groot deel van de dag niet beschikbaar zijn. Om 9:00 vangen we aan met de werkzaamheden. In de loop van de ochtend gaat de site "op zwart". Als alles goed gaat is de site dan halverwege de middag weer beschikbaar....
28-10-19
Ons 30 jarig Jubileum
Recent zijn wij er in geslaagd om de contouren uit te zetten voor ons 30 jarig jubileum. Als uiteindelijke datum is 25 april 2020 uit de bus gekomen. Ons evenement vindt plaats in het hart van onze maritieme wereld, nl Rotterdam...
15-07-19
30 jarig jubileum van de BZc
In het kader van het naderende 30 jarig jubileum van de BZC verzoek aan de leden.
10-02-19
Onderhoud website
Van vrijdag 15-02-2019 22:00 tot zaterdag 16-02-2019 04:00 is er groot onderhoud op het netwerk van onze provider. Gedurende deze periode is het mogelijk dat je bij het bezoek aan onze website vertraging en hiccups ervaart. Daarnaast zijn onderbrekingen tot 30 minuten mogelijk. De Webmaster
26-11-18
De Bavariazeilclub zoekt een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter
OPROEP: Het bestuur van de Bavaria Zeilclub zoekt een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter.
01-06-18
Uitslagen wedstrijd Hemelvaartweekend 2018
Uitslagen wedstrijd Hemelvaartweekend 2018
23-05-18
Uitslagen Pinsterweekend 2018
Dit jaar ging de wedstrijd van Lelystad naar de Blocq van Kuffeler. Het was aanvankelijk onzeker of er voldoende wind zou zijn om een wedstrijd te kunnen varen. We genoten van het prachtige weer en een windje dat naarmate de wedstrijd vorderende zich ontwikkelde naar een klein 4 Bf.
15-04-18
Hemelvaart en pinkster staan weer voor de deur
Nog even en het hemelvaart en pinksterweekend staan voor de deur. De inschrijvingen voor deze door de BZC georganiseerde evenementen staan open. Schrijf u in in en beleef een leuk weekend met medezeilers van de club.
27-01-18
ALV 2018 en lezing Joshua van Eijndhoven
17 februari 2018 hebben wij zoals ieder jaar onze ALV met daaraan gekoppeld een leuke lezing. Dit jaar een lezing van Joshua van Eijndhoven. De inschrijving voor hiervoor staat open (zie evenementen kalender) . Schrijf u in voor de ALV en deze leuke lezing.
18-12-17
Workshop Elektro en Weer
Op 16 december is de workshop Elektro en Weer gehouden bij Jansma Yacht in Muiderzand. Een kort verslag van een hele leuke en leerzame dag.
14-11-17
Snertrace Noord 2017 - De uitslagen
De Snertrace noord editie 2017 werd gevaren vanuit Hoorn. Er werden 2 korte wedstrijden op een olympische up-dwown-wind baan gevaren. De wind varieerde in de ochtend van 4 Bf met tijdens een overkomende bui, vlagen c.a. 30 kn. Het weer in de middag was wat vriendelijker met een wat variërende wind overwegend tussen 8 en 16 knopen.
22-10-17
Uitslagen van de Mosselrace Zuid 2017
Uitslagen van de Mosselrace Zuid 2017
08-10-17
Ervaringen van een bestuurslid gedurende de DSC dag in Almere.
Afgelopen zaterdag heb ik mij, in de hoedanigheid van Vice Voorzitters BZc ’s morgens vroeg op weg begeven naar Almere om de laatste dag van de Cursus DSC mee te maken.
14-08-17
“Vlot in vlot” verplaatst naar 16 sept.
Helaas stond de datum voor het evenement “Vlot in het vlot” op een foutieve datum in de evenementenkalender. De juiste datum is zaterdag 16 september 2017...
11-07-17
BZc Berichtenservice aangepast
De berichtenservice van onze website zorgt ervoor dat wanneer je dit wilt je dagelijks via een e-mail op de hoogte wordt gehouden van alle nieuwigheden op de site. Bij de introductie van de nieuwe site was het de bedoeling om ook de berichtenservice wat meer up-to-date te brengen maar dit was er nog niet van gekomen. Wat in het vat zit verzuurt niet…
05-06-17
Uitslagen Zeilwedstrijd Pinksterweekend
De wedstrijd tijdens het Pinksterweekend werd onder mooie omstandigheden gevaren. De wind was wat meer dan voorspelt. In het begin waaide het een stevige 4 Bf maar gaande de wedstrijd trok deze aan met uitschieters boven de 20 knopen. Hierbij de uitslagen...
25-03-17
Hemelvaartweekend en Pinksterweekend
Nu het vaarseizoen weer voor de deur staat kunnen er weer plannen worden gemaakt voor de komende weekenden. Ook dit jaar hebben de organisatoren van het Hemelvaart- en Pinksterweekend weer een leuk programma voor u samengesteld. De inschrijvingen hiervoor staan weer open. Mis deze gezellige evenementen niet en schrijf je in zodat de organisatoren verder kunnen met hun planning
12-02-17
Foto's toertocht Londen mei 2016
Piet Schol constateerde dat de foto’s van de Londen-tocht mei 2016 nog niet op de site stonden. Piet heeft de foto’s via de fotograaf weer opgeduikeld zodat ze alsnog konden worden gepubliceerd. Zie Clubhaven->Foto&Film
29-10-16
Snertrace Zuid afgeblazen
Ondanks alle pogingen meer leden te bewegen zich aan te melden voor dit evenement is het niet gelukt een redelijk aantal deelnemers te realiseren. 5 inschrijvingen waarvan 3 door de organisatie is echt te weinig. Wat de oorzaak is van de geringe belangstelling is niet duidelijk. Ik hoop dat dit niet het einde betekend van dit eens zo succesvolle evenement. Nico Oudeman
19-10-16
Snertrace, Noord en Zuid
De inschrijving voor deze evenementen staat al geruime tijd open. Voor de snertrace Noord loopt dat lekker daar kunnen er nog een paar bij maar voor de snertrace Zuid gaat het nog wat stroef. Tot nu toe twee inschrijvingen en dat is echt te kort voor dit evenement. Het zou zonde zijn dat we dit evenement wegens gebrek aan belangstelling zouden moeten afblazen. De organisatie heeft duidelijkheid nodig om de nodige ruimtes te kunnen reserveren. Wacht dus niet met inschrijven zodat dit prachtige ev
21-09-16
Nachtzeilen
Was het in april het weer dat het evenement niet kon laten doorgaan. In oktober is het aantal inschrijvingen voor het evenement de oorzaak van het het niet laten dooorgaan. Nico
12-05-16
Uitslagen Hemelvaartevenement 2016
De uitslagen van de wedstrijd tijdens het Hemelvaartevenement 2016 zijn binnen...
16-04-16
Hemelvaart en Pinksterweekend
Het schiet al weer aardig op richting het Hemelvaart en Pinksterweekend. De inschrijving voor deze evenementen staat nog steeds open en er is nog voldoende ruimte om deel te nemen aan deze steeds zeer gezellige evenementen. Schrijf u zo spoedig mogelijk in zodat de organisatoren verder kunnen met de organisatie.

Nachtzeilen
Gezien de weersverwachting gaat dit evenement niet door. Namens de organisatie, Nico Oudeman
14-02-16
Bestuurswisselingen
Tijdens de ALV van zaterdag 13 feb hebben zoals gebruikelijk weer mutaties in het bestuur plaatsgevonden. Ton Mommers heeft na 10 jaar in het bestuur te hebben gezeten zijn functie als voorzitter neergelegd. Onze nieuwe voorzitter is Aernout Ligtenstein. Hierdoor kwam de functie van vicevoorzitter vrij. Deze wordt nu ingevuld door het nieuwe bestuurslid Roel Berghuis.
02-02-16
Winterbijeenkomst en ALV 2016
Graag maken we u nogmaals attent op de komende Winterbijeenkomst en ALV op zaterdag 13 februari a.s. in Utrecht. Deze keer kiest de ALV een nieuwe voorzitter. Onze huidige voorzitter, Ton Mommers gaat na 10 jaar in het bestuur verlaten. Graag stellen we de nieuwe kandidaat voor. De nieuwe voorzitter kan alleen door de ALV in functie worden gekozen en daarvoor is dus uw instemming van harte welkom. Dit jaar verrassen we u met een voordracht van Michiel Kersten met als titel:
22-12-15
Amendementen schrappen marifoonheffing
Op 8 december jl hebben tijdens het Algemeen overleg over de Scheepvaart de SGP- Tweede Kamerleden Bisschop en Dijkgraaf een tweetal amendementen ingediend om de marifoonvergunningheffing per 1-1-2016 niet te effectueren.
09-12-15
Zeiltocht Londen begin mei 2016
Beste mensen de organisatie is er op grote lijnen uit. Er is een plek gevonden in het West Indian Dock. Morgen donderdag 10 december in de loop van de middag zal de inschrijving worden geopend met de nodige informatie. De organisatie heeft er zin in. Nico
25-11-15
Uitslagen Snertrace Noord
De windverwachtingen worden geraadpleegd. Kan de wedstrijd doorgaan of... Na veel overleg en alle voors en tegens tegen elkaar te hebben afgewogen, nogmaals de grib-files te hebben bekeken, wordt besloten toch een wedstrijd te varen. De uitslagen...
18-10-15
Snertrace Noord en Zuid
Even een reminder. Hoewel we nog een aantal weken te gaan hebben voor de start missen we toch een aantal namen van winterharde zeilers op de inschrijflijst. Het kan toch niet zo zijn dat er geen winterharde zeilers meer zitten onder de leden. Schrijf U in voor deze super gezellige evenementen als afsluiting van het Jubileumjaar.
06-09-15
Vrouw aan het Roer
De weersomstandigheden van zaterdag 5 september hebben het niet mogelijk gemaakt deze workshop te laten doorgaan. In overleg met de instructrices is er een nieuwe datum geprikt om nogmaals een poging te doen. Helaas is voor deze datum een van de instructrices niet beschikbaar waardoor het aantal deelnemers is beperkt tot 5 max 6.
02-09-15
Jubileumdag 25 jaar BZc
‘Vol = Vol’, het zal je maar gebeuren… Je bent aanwezig op de ledenvergadering in februari en hoort de aankondiging van onze jubileumdag op 7 november en denkt: ‘ach, een leuk programma, t.z.t. even inschrijven. Heeft geen haast’. En dan valt de Langszij op de mat, wordt je getroffen door de mooie verhalen en foto’s maar vergeet je nog steeds de inschrijving voor de jubileumdag.
25-05-15
Uitslagen Pinksterweekend 2015
Deze editie van de Pinksterweekend 2015 zeilwedstrijd werd gevaren met bijzonder weinig wind. Pas op het allerlaatste moment stak er een beetje wind op. Hierbij de uitslagen.
08-05-15
A flotilla of Dutch BZc yachts arriving in Gorleston harbour
De overtocht naar Engeland ter ere van het jubileumjaar haalt opnieuw de krant (Eastern Daily Press 05-05-2015). De deelnemers worden door de burgemeester hoogstpersoonlijk welkom geheten.