14 januari 2012

mini workshop kaartplotter bediening en radar


Van Den Bosch Yachting nodigt u uit:

In samenwerking met Holland Nautic organiseerd Van Den Bosch Yachting een mini workschop kaartplotter bediening en radar. Bij deze miniworkshop kunnen de  deelnemers kaartplotters  bedienen onder begeleiding van Dick Zweers, als docent verbonden aan de Holland Nautic Academy. In een interactieve sessie kunnen bezoekers aan Dick vragen stellen over “Hoe het in de praktijk werkt” en zelf het “knoppengevoel” aanleren. Tijdens deze korte sessie komen de mogelijkheden van het gebruiken van het radar- en kaartplot systeem aan de orde.
Er komt een opstelling met maximaal 8 kaartplotters, uit de Lowrance HDS serie, de Simrad NSS serie en de Simrad NSS serie.
In principe gaat het om een ochtendsessie die om 10.00 uur aanvangt. Het maximale aantal deelnemers is 32. Bij meer belangstelling zal er een tweede sessie in de middag worden georganiseerd welke om 13.00 uur zal aanvangen.
programma:

Het begint met een stukje theorie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van systeemintegratie en de breedbandradar.
Dan volgt een “doe” gedeelte. Als afsluiting word aangegeven hoe je gemakkelijk kunt upgraden naar Lowrance of Simrad, als oplossing voor mensen die een Raymarine C70 of een C80 (werkend of defect) hebben en bijvoorbeeld een radar willen. Hier is geen Radarantenne meer voor verkrijgbaar.
Aan bod komen onder andere:
Persoonlijke instellingen in de kaartplotter
Waypoints plaatsen, verplaatsen, volgen en verwijderen
Route plannen, maken, wijzigen, volgen en verwijderen .
Route of waypoint koppelen aan de stuurautomaat
Radar bediening en uitleg
Practische Tips & Tricks


datum: 14-01-2012 aanvang 10:00 uur bij meer inschrijvingen ook  een sessie om 13:00 uur
locatie: Van Den Bosch Yachting Muiderzand
kosten: gratis

4 februari 2012

Winterbijeenkomst - ALV en lezing


Programma
12:30-13:30 Ontvangst met koffie/thee
13:30 Aanvang programma

Het programma bestaat uit een lezing en, zoals dat bij elke vereniging hoort, de algemene ledenvergadering.

Volgens traditie is er een voordracht van een gastspreker.
Het bestuur is zeer happy dat de heer Peter Verburg, hoofd Voorlichting van het Kustwachtcentrum te Den Helder bereid is ons zijn verhaal te doen.
Dus de Kustwacht komt bij ons ‘aan boord’, dat zal erg interessant zijn. Bovendien bestaat de Kustwacht in februari 2012 25 jaar!.
Gezien de vele taken van dit centrum belooft dit een zeer intressante lezing te worden.

17:00 Borrel
18:00 Diner (optioneel)
21:00 Einde

Agenda ALV
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2011
4. Jaarverslag secretaris 2011
5. Financieel jaarverslag en begroting
6. Verslag kascommissie en kiezen nieuwe commissie
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
8. Evenementen 2012
9. Ereleden Dupain Wisseltrofee
10. Rondvraag en afsluiting

datum: 4 februari 2012
locatie: Chalet Waterloo, Doornseweg 18, 3832 RL Leusden.
kosten: Toegang tot de ALV is gratis. Voor het optionele diner betaalt u € 27,50 pp


zaterdag 11 februari 2012

Workshop mast en verstaging


Wegens grote belangstelling een extra lezing bij Van Den Bosch over mast en verstaging:

Om dat het aantal inschrijvingen voor de lezing van 17 december 2011 ver over het maximale is gestegen en het niet mogelijk bleek een extra lezing te orgeniseren op deze dag is in overleg met Van Den Bosch Yachting besloten een extra datum te prikken in februari 2012.

Wederom is het aantal inschrijving beperkt tot maximaal 32 personen per lezing. In pricipe zal het gaan om een lezing in de middag met een mogelijkheid voor een ochtend lezing bij meer dan 32 inschrijvingen.


Programma
:
Hans Jansen, van Hans Jansen staalkabels (tuigerij), geeft een lezing over de mast en de verstaging.
aan bod komen de volgende onderwerpen.

De mast en verstaging in de winter / onderhoud
Het plaatsen van de mast na de winterstalling
Hoe moet de mast op een schip staan?
Levensduur van de mast en de verstaging

Van den Bosch Yachting zorgt voor een natje en een droogje.

datum: zaterdag 11-02-2012 13:00 uur bij meer inschrijvingen ook om 10:00 uur
locatie: Van Den Bosch Yachting Muiderzand
kosten: gratis

10 maart 2012

Exclusieve veiligheidstraining


Hoe klim je in een reddingsvlot als de golven om je heen slaan. Hoe werk zo'n vlot eigenlijk en wat zit er allemaal in?
Tot wanneer is een beginnende brand nog te blussen en wat gebruik je daarvoor? Water in overvloed of...?
Wat doe je als iemand flink gewond raakt en het ziekenhuis is nog een paar uur varen?


Survival
: Dit onderdeel is gebaseerd op een Basic North Sea Survival zoals gegeven aan personeel werkzaam in de Maritieme en Offshore sector, met aanvullend een stormscenario in het zwembad. Het springen in de haven, natuurlijk wel met droogpak, en de confrontatie met koud water. Behandeld worden onderwerpen als te water gaan, overlevingstechnieken individueel en als groep, zwemmen als groep. Het inklimmen van een reddingsvlot en de routines die men moet ondernemen in het vlot worden ook behandeld. Aan het eind dienen deze technieken gebruikt te worden om met golven, wind, regen en gedeeltelijke duisternis een parcours af te leggen in het zwembad.

EHBO: We beginnen met reanimatie, theorie en praktijk. Daarna onderkoeling en verdrinking met als extra het verschil in reanimatie bij deze verschijnselen.

Brand: Veiligheid en blusmiddelen aan boord, brandbestrijding praktijk, diverse typen brand en blusmiddelen (verschillende branden met verschillende brandblussers bestrijden).

nb1: Zelf meenemen: extra ondergoed, sokken, douche-shampoo en een handdoek.
Voor droogpakken, reddingsvesten en overige middelen wordt gezorgd.
nb2: Kinderen kunnen ook meedoen mits onder begeleiding van een ouder, een minimale leeftijd van 12 jaar en langer dan 1,60 meter (dit i.v.m. de beschikbaarheid van droogpakken)
nb3: Een minimum van 20 deelnemers is noodzakelijk om de training door te kunnen laten gaan. Het maximaal aantal deelnemers is 32.
Bij voldoende over-inschrijving (op de reservelijst) organiseren we o.v.b. een tweede dag op zaterdag 17 maart.

Deze training wordt gegeven door het Roparun team van Falck

programma:
10:00 - 12:00 groep 1: Brand programma
  groep 2: EHBO / Survival theorie/praktijk (inclusief stormprogramma)
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 groep 1: EHBO / Survival theorie/praktijk (inclusief stormprogramma)
  groep 2: Brand programma
15:00 - 16:00 Evaluatie met een drankje


datum: zaterdag 10 maart 2012
locatie: trainingscentrum Falck
Beerweg 101 (Harbour no. 7033)
3199 LM  Maasvlakte-Rotterdam
kosten: € 75,- inclusief lunch en een drankje

15 en 16 maart 2012

Werfbezoek Bavaria Gmbh Giebelstadt


Na het succes in 2003 t/m 2006  en 2010 is het dit jaar weer gelukt een excursie naar de Bavariawerf in Giebelstadt te organiseren.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

donderdag 15 maart  ca 10:00 Vertrek touringcar vanaf Transferium Westraven
  ca 18:00 Aankomst in het hotel aan het eind van de middag of vroege avond
  19:30 Gezamelijk diner in het hotel
vrijdag 16 maart 08:00 Ontbijt
  08:45 Vertrek per bus naar de werf
  09:15 Aankomst op de werf en aansluitend de excursie
  13:00 Lunch waarna weer naar NL vertrekken.
  ca 21:00 Aankomst in NL

We hebben plaats voor een beperkt aantal personen. Bij overinschrijving worden de deelnemers geloot waarbij we voorrang geven aan leden die nog niet eerder mee zijn geweest. Deelname staat uitsluitend open voor leden en hun partner met een maximum van 2 personen per boot (het is dus niet mogelijk dat u vrienden of familileden inschrijft).
Genoemde tijden kunnen nog wijzigen. Het definitieve schema zal zo spoedig mogelijk met alle overige informatie aan de deelnemers worden toegezonden.

datum: donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2012
locatie: opstapplaats: Utrecht. of bij BOVO tours Roelfarendsveen. Vervoer van en naar opstapplaats dient u zelf te organiseren.
kosten: € 110,- pp o.b.v. 2-persoons kamer. € 10,- pp toeslag voor een 1-persoons kamer.
Bij deze prijs is inbegrepen: de busreis, hotelkamer, diner excl. drankjes en het ontbijt en uiteraard het bezoek aan de werf.


28-29 april 2012

Nachtzeilen op `t wad


Onder begeleiding van een aantal CWO instructeurs zal een tocht worden gevaren over het wad waarbij u kennis kunt maken met wat er zich zoal komt kijken bij het varen in duisternis door betonde vaarroute's.

We verzamelen in Makkum waar u tijdens het palaver de eerste instructies krijgt. In loop van de middag vertrekken we dan naar Oudeschild op Texel. In Oudeschild eet u aan boord of gaat samen met de andere deelnemers in of rond de haven uit eten. Na het diner volgt een 2e uitlegsessie en een laaste controle van de navigatie verlichting. Als de schemer invalt vertrekken we en varen via Den Oever naar Stavoren. De totale tocht van Makkum, via Texel naar Stavoren bedraagd ca. 45 Nm waarvan iets minder dan de helft in het donker wordt gevaren.

U kunt aan dit evenement deelnemen met uw eigen schip of u kunt als opstapper meevaren.
Zowel het aantal schepen als het aantal opstappers is beperkt. max aantal schepen 8 (aantal opvarende bepaald u zelf) en maximaal 16 opstappers.

programma:
vrijdag 27-04 vanaf 19:00 uur Inschepen van de opstappers in de Marina Volendam
zaterdag 28-04 13:00 uur Verzamelen in de Marina van Makkum
Kennismaking en palaver
  14:30 uur Vertrek naar Oudeschild op Texel
  ca. 18:30 uur Aankomst Texel
Palaver
  ca. 22:00 uur Vertrek vanaf Texel naar den Oever
zondag 29-04 ca. 02:30 uur Aankomst Stavoren
Nog even napraten met een "aanlegger" en daarna de kooi in
    's Morgen vertrekt een ieder weer naar de thuishaven

 


datum:  28-04-2012
locatie:  Makkum - Texel - Stavoren
kosten: Deelname met eigen schip is gratis, u betaald zelf de liggelden en zorgt zelf voor eten en drinken.
Opstappers betalen € 15,- p.p. aan de schipper als bijdrage aan de liggelden, en scheepskas (eten en drinken).

17 - 19 mei 2012

Hemelvaartweekend 2012


 
Het organisatie team van het Hemelvaartsweekend Zuid heeft een zeer aantrekkelijk en enerverend weekend in de planning.
We verzamelen in de Jachthaven de Batterij in Willemstad op 17 mei. Om 16:30  zullen we beginnen met de traditionele steigerborrel. Daarna  gaan we eten en feesten in het historische Mauritshuis met een rijke Oranje traditie .
De andere dag ‘s ochtends om 9 uur, na het palaver, varen we de gezelligheidswedstrijd richting Stellendam. De wedstrijd zal een combinatie zijn van tactiek, stuurmanskunst en wedstrijdinzicht. Uiteraard zullen we de belevenissen van de wedstrijd tijdens de steigerborrel kunnen uitwisselen.

Daarna staat een excursie gepland naar de Haringvlietsluizen waar aansluitend ook een BBQ en een dinnershow op het programma staan. Op zaterdag, voordat iedereen weer zijn eigen weg gaat, kunnen we met een ontbijt in de haven, bij het mooie restaurant Berrisz, afscheid nemen om verder te varen of weer terug te gaan naar onze thuishavens. Ook wordt er aan de kinderen gedacht en zal er  een leuk programma aangeboden worden. Schrijf je gauw in zodra de inschrijving open is zodat de organisatie weet waarop gerekend kan worden. We hebben de kosten van de inschrijving gelijk kunnen houden aan die van vorig jaar. Volwassenen € 55 en kinderen € 27,50.
 
datum: 17, 18 en 19 mei 2012
locatie: Willemstad, Stellendam
kosten: € 55,00 p.p. (kinderen van 4 tot 12 jaar € 27,50 en kinderen tot 4 jaar gratis)
voor o.a. 2 x diners, ontbijt en steigerborrels.
Liggelden worden apart in rekening gebracht.

27-5-2012

Pinksterweekend 2012Op veler verzoek bezoeken we ook dit jaar weer twee havens tijdens het Pinksterweekend. Op zaterdag verzamelen we in het gezellige Stavoren waar we het Pinksterweekend op een snelle manier zullen beginnen. ’s-Avonds kunnen we samen genieten van een heerlijk diner en feest met live muziek. Op zondag redelijk bijtijds uit de veren voor een wedstrijd op het IJsselmeer die eindigt bij Den Oever. Aldaar kunnen we met zijn allen in de Marina Den Oever liggen. In deze haven zal tijdens de steigerborrel de inmiddels beroemde en beruchte dinghyrace op een vernieuwde manier gevaren worden en zal rondom het diner de verschillende prijsuitreikingen plaatsvinden. Op maandag gaat ieder weer zijn eigen weg.
Zoals elk jaar worden er eveneens diverse activiteiten voor de kinderen verzorgd.
Dit evenement kent een maximum van 35  boten en/of 120 personen. Daarnaast verzoekt de organisatie de deelnemers meteen bootlengte van 44 ft of meer tijdig in Stavoren aanwezig te zijn in verband met de gestapelde ligplaatsen.

 Programma:
Zaterdag 26 mei Ontvangst in Stavoren (tussen 12:00 en 15:00)
Steigerborrel met een verrassende activiteit.
Diner en feest met muziek
Zondag 27 mei Palaver
Wedstrijd (start bij Stavoren, finish bij Den Oever)
Steigerborrel  + Dinghy race
Diner met prijsuitreiking
Maandag 28 mei   afscheid

 

datum: zaterdag 26 mei t/m maandag 28 mei 2012
locatie: Stavoren(aanvang) - Den Oever (einde)
PiWe organisatie: Fam Broekman (Global Buccaneer), Fam Weijde (The Jolly Roger)
kosten: € 60,00 p.p.  (kinderen tot 12 jaar € 30,00 en kinderen tot 4 jaar gratis) 
voor o.a. 2 x diner,  steigerborrels. en de drankjes bij het diner en de
feestavond tot 23.30 uur in Stavoren (geen buitenlands gedistilleerd). 
Liggelden worden apart in rekening gebracht.

6-7 oktober 2012

Nachtvaren op `t wad


De weersomstandigheden hebben er voor gezorgd dat  dit evenement in april jammerlijk moest worden afgeblazen. De reacties van de deelnemers hebben de organisatie doen besluiten een nieuwe datum vast te stellen.

Onder begeleiding van een aantal CWO instructeurs zal een tocht worden gevaren over het wad waarbij u kennis kunt maken met wat er zich zoal komt kijken bij het varen in duisternis door betonde vaarroute's.

We verzamelen in Makkum waar u tijdens het palaver de eerste instructies krijgt. In loop van de middag vertrekken we dan naar Oudeschild op Texel. In Oudeschild eet u aan boord of gaat samen met de andere deelnemers in of rond de haven uit eten. Na het diner volgt een 2e uitlegsessie en een laaste controle van de navigatie verlichting. Als de schemer invalt vertrekken we en varen via Den Oever naar Stavoren. De totale tocht van Makkum, via Texel naar Stavoren bedraagd ca. 45 Nm waarvan iets minder dan de helft in het donker wordt gevaren.

U kunt aan dit evenement deelnemen met uw eigen schip of u kunt als opstapper meevaren.
Zowel het aantal schepen als het aantal opstappers is beperkt. max aantal schepen 8 (aantal opvarende bepaald u zelf) en maximaal 16 opstappers.

Het is de bedoeling dat de opstappers onder toezicht  van een instucteur het opstappersschip om beurten zullen sturen/navigeren kortom een actief en leerzaam evenement.

Alles onder voorbehoud dat de weersomstandigheden meewerken om dit evement te kunnen laten slagen.

programma:
vrijdag 06-10 vanaf 19:00 uur Inschepen van de opstappers in Hoorn Oude Doelenkade
zaterdag 06-10 13:00 uur Verzamelen in de Marina van Makkum
Kennismaking en palaver
  14:30 uur Vertrek naar Oudeschild op Texel
  ca. 18:30 uur Aankomst Texel
Palaver
  ca. 22:00 uur Vertrek vanaf Texel naar den Oever
zondag 07-10 ca. 02:30 uur Aankomst Stavoren
Nog even napraten met een "aanlegger" en daarna de kooi in
    's Morgen vertrekt een ieder weer naar de thuishaven

 


datum:  06-10-2012
locatie:  Makkum - Texel - Stavoren
kosten: Deelname met eigen schip is gratis, u betaald zelf de liggelden en zorgt zelf voor eten en drinken.
Opstappers betalen € 15,- p.p. aan de schipper als bijdrage aan de liggelden, en scheepskas (eten en drinken).

13 oktober 2012

Workshop oefening met KNRM Zuid


Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met de KNRM.
De KNRM zet de reddingsboten 'Koopmansdank' en 'Fred' van de post "Neeltje Jans" in met eventueel toevoeging van de boten uit Veere en Hansweert.
(De KNRM maakt het voorbehoud dat de reddingsboten ten tijde van de workshop gewoon stand-by zijn en kunnen worden opgeroepen).
De workshop vind plaats vanuit Colijnsplaat. Wij zijn te gast bij de Watersportvereniging Noord Beveland. http://www.wsvnb.nl/

Het programma is als volgt:

Aanvang 13:00 uur met ontvangst in de Admiraliteitskamer van de WV Noord Beveland, waar een briefing zal worden gehouden door Jaap v.d. Laan, Inspecteur Zuid van de KNRM, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen en op het water zullen worden beoefend:
* Man Over Boord incident en hoe krijgen we weer Man Aan Boord, met "echte" drenkelingen, beschikbaar gesteld door de KNRM.
* Brandpreventie en bestrijding.
* Een sleepverbinding tot stand brengen, mogelijkheden om vast te maken, lange tros, langszij nemen haven aanlopen.
* Wat heeft de KNRM aan hulpmiddelen aan boord, hulpverlening en pompen.
* Aandacht voor onderkoeling. 
* Verder, na de natte oefening, een bezoek aan/en het bekijken van de deelnemende reddingsboten en materieel.

Circa 14:00 uur uitvaren en beginnen met oefenen als slepen en trainen van het aan boord halen van een drenkeling.
Bij te harde wind zullen de oefeningen plaatshebben in de havenkom.

Circa 16:30 uur retour Colijnsplaat voor een evaluatie en een borrel in de Yachtclub.

Optioneel zal er een afsluitend diner zijn. De Yachtclub heeft een uitstekend keuzemenu (3-gangen vis/vlees) voor € 25,00, maar ook de diverse mosselmaaltijden zijn niet te versmaden!

Maximaal aantal schepen en deelnemers: We kunnen in beginsel met maximaal 6 jachten het water op, met 30 personen.
Wilt u bij inschrijving aangeven of u met eigen schip komt en eventueel bereid bent opstappers aan boord te nemen.

programma:
13:00 briefing door KNRM
    14:00 aanvang oefening
16:30 einde oefening met daarna een evaluatie en borrel en optioneel diner.

datum: zaterdag 13 oktober 2012
locatie: Colijnsplaat en Oosterschelde, landlocatie Yachtclub Noord Beveland te Colijnsplaat.
Organisatie: Jan A Dunnewind
kosten: € 12,50 per persoon, kinderen gratis. In de prijs is begrepen: koffie/thee met een plaatselijke versnapering tijdens de briefing, een donatie voor de KNRM en een drankje en borrelhapje. Havengelden, diner en tafeldranken zijn niet inbegrepen.
De BZc is met de haven nog in gesprek over korting op het liggeld.
 

20 oktober 2012

Workshop oefening met KNRM Noord


Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met de KNRM.
De KNRM zet de reddingsboten 'Watersport' en 'Rien Verloop' van het reddingsstation Enkhuizen in, met (onder nadrukkelijk voorbehoud) eventueel toevoeging van de boten 't Span'  en 'De Gooier' uit respectievelijk Andijk en Medemblik.
( De KNRM maakt het voorbehoud dat de reddingsboten ten tijde van de workshop gewoon stand-by zijn en kunnen worden opgeroepen).
De workshop vindt plaats vanuit Enkhuizen, de Compagnieshaven.

Het programma is als volgt:

Aanvang circa 13:00 uur in de het bemanningenverblijf van de KNRM aan de Compagnieshaven in Enkhuizen waar een briefing zal worden gehouden door John Geel, Inspecteur Noord van de  KNRM, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen:
* Man Over Boord incident en hoe krijgen we weer Man Aan Boord, met "echte" drenkelingen, beschikbaar gesteld door de KNRM.
* Brandpreventie en bestrijding.
* Een sleepverbinding tot stand brengen, mogelijkheden om vast te maken, lange tros, langszij nemen, haven aanlopen.
* Wat heeft de KNRM aan hulpmiddelen aan boord, hulpverlening en pompen?
* Aandacht voor onderkoeling .
* Verder, na het natte onderdeel, een bezoek aan/en het bekijken van de deelnemende reddingsboten en materieel.

Circa 14:00 uur uitvaren en beginnen met oefenen als slepen en trainen van het aan boord halen van een drenkeling.
Bij te harde wind zullen we proberen de oefeningen in het Krabbersgat te houden.

Circa 16:30 uur retour Compagnieshaven  voor een evaluatie en een borrel en optioneel diner in de Mastenbar. 
http://www.demastenbar.nl
Vooralsnog varen we uit met maximaal 6 jachten en ongeveer 32 personen. Bij meerdere inschrijvingen zullen we in samenwerking met de KNRM proberen de deelnamecapaciteit aan te passen. We verzoeken u bij de inschrijving te vermelden of u met eigen schip komt en of u eventueel bereid bent opstappers aan boord te nemen.
  
programma:
13:00 briefing door KNRM Enkhuizen.
14:00 aanvang oefeningen.
16:30 einde oefening met daarna een evaluatie en borrel en optioneel diner. De Mastenbar heeft een uitstekende menukaart en een gezellige ruimte om in clubverband te dineren. (Gereserveerd!)
 
datum: zaterdag, 20 oktober 2012
locatie: Enkhuizen, IJsselmeer, Compagnieshaven en Mastenbar
organisatie: Jan A Dunnewind
kosten: € 12,50 per persoon, kinderen gratis. In de prijs is begrepen: kofife/thee en Enkhuizer speciaalkoek tijdens de briefing, een donatie voor de KNRM, een drankje en borrelhapje tijdens de evaluatie in de Mastenbar.  Liggeld voor de Compagenieshaven niet inbegrepen, we proberen nog een aangenaam tarief te regelen!

24 en 25 november

Snertrace 2012 Medemblik


SNERTRACE NOORD 2012, MEDEMBLIK

Bedoeld voor winterharde Bavariazeilers!
Op zaterdag 24 november zal de snertrace Noord weer worden gevaren. Dit keer vanuit de de Pekelharinghaven van Medemblik.
Hopenlijk zijn de weergoden ons weer goed gezind en mogen we genieten van een prachtig weekend.

Programma:

24 november: .........

Aanvaren Pekelharinghaven Medemblik, . Havengeld te voldoen aan de havenmeester

zaterdag 24 nov: 11:45 uur PALAVER in restaurant de Driemaster met de traditionele snert.
  13:30 uur Start  wedstrijd volgens startlijst. Rond 16:00 finish met aansluitend een steigerborrel.
  19:00 uur Dinner en prijsuitreiking in restaurant De Driemaster. met natuurlijk weer het nodige amusement.
zondag 25 nov: 09:00 uur als afsluiting de optie voor een gezamelijk ontbijt in restaurant De Driemaster. opgeven bij inschrijving.

De vriendschappelijk doch, voor wie dat wil, fanatieke wedstrijd wordt gestart volgens het zogenaamde handicap systeem. Dit betekend dat de snelste boten als laatste starten. De boten die als eerste over de finish komen maken daardoor een heel goede kans in de prijzen te vallen. De definitieve uitslag wordt achteraf berekend op basis van de werkelijk gezeilde tijd verrekend met de handicap. De wedstrijdbaan wordt aangepast aan de weersituatie.

Voor de deelnemers die niet aan de race willen deelnemen is er een mogelijkheid om bij voldoende belangstelling onder leiding van een gids tijdens de race een wandeling te maken door het mooie Medemblik.

Tijdens en na het diner zal de muziek worden verzorgd door het engelse duo Blarney Rovers. Een duo wat de engelandvaarders van dit voorjaar aantroffen in een pub in Ipswich. Ze brengen gezellige engelse en ierse muziek.


datum: zaterdag 24 november 2012
locatie: Pekelharinghaven Medemblik
organisatie: Piet Goverse
kosten: € 29,50 pp (snert, diner, steigerborrel) & € 10,00 pp voor het optionele ontbijt (kinderen onder de 12 jaar half geld).
Havengeld rekent u zelf af bij de havenmeester.(Piet heeft met de havenmeester geregeld voor half geld)7 en 8 december 2012

Snertrace 2012 Zierikzee"SILVER LIGHT PEA RACE" - SNERTRACE 2012 ZIERIKZEE

Het concept 2012 : "SILVER LIGHT PEA RACE". Dus....... schip versieren / verlichten. Er wordt 's avonds (vrijdag en zaterdag) gejureerd. Let op, deze punten telen mee voor de "Overall winners en de "Medal of Honor". De Dresscode 2012 is Silver. Let op: deze punten tellen mee voor de "Overall winners en de "Medal of Honor".

Programma:

vrijdag 7 dec:   .........

Aanvaren Zierikzee, afmeren achter in de haven met de boeg naar buiten. Havengeld te voldoen aan de havenmeester, € 1,50 per meter per nacht

zaterdag 8 dec:  10:00 uur  PALAVER in café de Gekroonde Suikerbiet, Nieuwe Haven, Zierikzee.
De koffie staat klaar met een zeeuwse bolus, de wedstrijdbanen worden bekend gemaakt en de startprocedure wordt besproken.
  11:00 uur Start PEA RACE volgens startlijst. Rond 16:00 finish.
  17:00 uur Snert (PEA) & Borrel in De Biet
  19:30 uur Dinner in Grandcafé de werf, Vissersdijk, Zierikzee.
Enerverend menu, zoals gebruikelijk.
Dresscode 2012: Silver.
Prijsuitreiking tussen alle gangen door.
Muzikale omlijsting : trio "Strange Brew"
  24:00 uur DIEHARDS: Café de Biet. Medailles en troffeeén showen, sterke verhalen vertellen en de dorst lessen.
zondag 11 dec:  ......... Geen programma, terugtocht naar thuishaven

programma:

datum:  8 december 2012
locatie:  Zierikzee
Organisatie:  Ton Pannekoek
kosten: € 39,50 pp kids € 19,50
excl drankjes en havengeld