18 januari 2014

Bezoek Jachtwerf Schaap Ship Care met instructie onderhoud polyester


programma:
In deze workshop bezoeken we de Jachtwerf Schaap Ship Care in Lelystad. Een bedrijf wat onder andere gespecialiseerd is in het herstellen van polyester schade.
Na een korte bedrijfspresentatie met een rondleiding op de werf zal Leen Schaap, vast panellid van het blad "Zeilen" voor vragen over polyester, het een en ander vertellen over het onderhouden van polyester schepen en het zelf herstellen van kleine beschadigingen. Alle vragen hieromtrent kunnen worden gesteld.
Deelnemers kunnen eventueel vooraf vragen indienen over zaken die ze behandeld zouden willen hebben. Vragen sturen naar evenementen@bavariazeilclub.nl.
Er worden broodje worden geserveerd.


datum:

18 januari 2014
10:00 - 13:00 uur - ochtendsessie groep 1
12:00 - 15:00 uur - middagsessie groep 2

Tussen 12:00 en 13:00 worden voor beide groepen broodjes geserveerd.

locatie: Schaap Ship Care, Vaartweg 77, 8243 PD Lelystad
kosten: € 5,00  

1 februari 2014

lezing verzekeringen en afhandelen schade, wat is wanneer gedekt?


Tom Veldman van Esma Expertise geeft aan de hand van voorbeelden uit de praktijk uitleg over vaartuigverzekeringen. Mijn vorige verzekeringstussenpersoon had als uitspraak  "zolang er niets gebeurt ben je prima verzekerd". Pas na een incident kom je er achter of je goed verzekerd bent en waarom je schade niet is gedekt.

programma:
-korte bedrijfsprecentatie
-uiteenzetting van begrippen in polisvoorwaarden
-de procedure bij het afhandelen van schade en welke acties moet de verzekerde hierin nemen
-wat is vorstschade en wat valt onder de gevolgschade van vorstschade. Een punt wat altijd discussie oproept.
-problemen en schade als gevolg van de samenstelling van dieselbrandstof.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zal een en ander worden duidelijk gemaakt.
Alle vragen kunnen worden gesteld maar op de vraag welke verzekering je nu wel of niet moet kiezen zal niet worden ingegaan.

datum: 1 februari 2014 aanvang 10:00 uur
locatie:  Showroom Jansma Jacht - Marine Muiderzand, IJmeerdijk 14, Almere
kosten: € 00,00

15 februari 2014

ALV - Winterbijeenkomst 2014


Programma
12:30-13:30 Ontvangst met koffie/thee
13:30 Aanvang programma, ALV en voordracht
17:00 Borrel
18:00 Diner (optioneel)
21:00 Einde

Voordracht:
Als bestuur zijn verheugd en zelfs een beetje trots dat we de heer Jan Berent Heukelsfeldt Jansen bereid hebben gevonden om op onze Winterbijeenkomst een voordracht te gaan houden. De naam Jan Berent Heukelsfeldt Jansen zal misschien niet bij iedereen direct erg bekend voorkomen, maar toch is het een naam die in de watersportwereld die niet te omzeilen valt.

Jan Berent is om te beginnen voorzitter van het bestuur van het KNWV Watersportverbond. Voorwaar een vooraanstaand figuur in onze watersportwereld.
Maar Jan Berent is zijn hele leven vooral zeiler en wedstrijdzeiler pur sang. En wellicht het meest aansprekende; Jan Berent was CEO van het ABN AMRO Volvo Ocean Race Team in 2005/2006; de enerverende VOR, waar ABN AMRO I (Betsy) uiteindelijk over-all won en we de dramatische maar ook heroïsche gebeurtenissen met ABN AMRO II beleefden.

De voordracht zal gaan over het reilen en zeilen van het Watersportverbond, hoe staat het Watersportverbond in het krachtenveld van betrokken instanties (overheden, politiek, wel en/of niet profit organisaties, samenwerking klasse- , merk- en/of belangen/hobby organisaties? In het kader van de komende VOR 2014 is het zeker interessant terug te kijken op vorige VOR’s en vooral te reflecteren naar de toekomstige. Het bestuur is ervan overtuigd met Jan Berent een zeer boeiende spreker voor de ALV te hebben en verwacht veel interactie en interessante discussies.

Jan Berent zal ook tijdens borrel en diner aanwezig zijn en hij heeft aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de opinie van ons Bavaria zeilers. Hij heeft ooit op een Bavaria meegezeild, ja wel!
 
Agenda ALV
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2013
4. Jaarverslag secretaris 2013
5. Financieel jaarverslag en begroting
6. Verslag kascommissie en kiezen nieuwe commissie
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
8. Evenementen 2014
9. Dupain Wisseltrofee
10. Rondvraag en afsluiting

Diner
De winterbijeenkomst wordt afgesloten met een optioneel diner.

datum: 15 februari 2014 - 12:30 uur
locatie: Chalet Waterloo, Doornseweg 18, 3832 RL Leusden.
kosten: Toegang tot de ALV is gratis. Voor het optionele diner betaalt u € 27.50 pp
zaterdag 15 maart

Zeiltrim


programma:
Deze workshop wordt gegeven door wedstrijdzeiler en zeilmaker Jeroen Koninkx (SailSelect).  We besteden vooral aandacht aan zeiltrim en beginnen daarom met de trim op de aandewindse koersen. Hierbij komen ook de gebruiksmogelijkheden van de verschillende soorten voorzeilen aan bod en een antwoord op de vraag welk type voorzeil het beste bij uw zeilwensen zou passen.  We rekenen op een interactieve sessie waarbij uw vragen voor een groot deel de onderwerpen en de diepgang zullen bepalen. Daarna kijken we naar de tijd en bepalen we het vervolg; trim op de andere koersen,  de invloed van zeilconstructie en doeksoorten of bijvoorbeeld de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zeilen.

Zeiltrim is niet alleen voor wedstrijdzeilers. Ook als toerzeiler profiteer je van goed getrimde zeilen. Een goede trim zorgt voor meer snelheid, minder helling een betere controle over het schip en dus meer plezier en comfort.

2 sessies:
We organiseren een ochtend- en middagsessie. Geef daarom bij opmerkingen alvast uw voorkeur voor de ochtend of de middag aan. Het maximun aantal deelnemers per sessie bedraagt 35.


datum:
tijd:

zaterdag 15 maart
ochtendsessie: 10:30 tot 12:30
middagsessie: 13:30 tot 15:30

locatie: Jansma Jacht, Muiderzand
kosten: geen

zaterdag 29 maart 2014

Bezoek aan Verkeerscentrale Hoek van Holland 29 maart 2014


De leden van onze club die wel eens over de Noordzee van Noord naar Zuid of v.v. zijn gevaren hebben ongetwijfeld contact gehad met de post Maasmond, officieel de Verkeerscentrale Hoek van Holland. Maar wat daar eigenlijk achter zit, hoe het werkt, wat die verkeerleiders allemaal in de gaten houden en hoe, ja, dat is een beetje geheimzinnig. Daarom is het erg leuk en interessant dat we de kans krijgen eens aan de 'walkant' te kijken en ons te informeren.

Op 29 maart 2014 zijn onze leden uitgenodigd op de verkeerscentrale Post Maasmond. Dit evenement is uitsluitend toegangankelijk voor leden en hun partner. Gezien de beperkte capaciteit is er geen ruimte voor introducees.
We krijgen een presentatie en een rondleiding. De directie maakt het voorbehoud dat er bij eventuele calamiteiten aanpassingen in het programma kunnen komen.
Dat is begrijpelijk en daar hebben we natuurlijk alle begrip voor.

Onze gastheer nodigt ons uit om vragen en opmerkingen, ook over eventuele incidenten en gebeurtenissen in het verleden, vooraf bij hem te deponeren. Hij zal daar dan op ingaan en in het geval van incidenten zelfs proberen de geschiedenis erbij te halen. De secretaris van de BZc zal de vragen en opmerkingen verzamelen en doorsturen. (secretariaat@bavariazeilclub.nl)

Na de rondleiding op de post gaan we nog even napraten in Expo Unicum, in de lounge op de verdieping met het allermooiste uitzicht ter wereld op de Nieuwe Waterweg.
De BZc biedt het eerste drankje aan met een hartig hapje daarnaast. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid bij de Post en Expo Unicum. Het verzoek is echter om de auto NIET direct bij de Post te parkeren, maar een van de parkeerterreinen ertegenover te gebruiken.

Zoals gebruikelijk zal bij overinschrijiving een reservelijst gelden en wellicht kunnen we in de loop van het jaar zo nodig nog een tweede bezoek organiseren.

TIP: Omdat je toch in de buurt bent zou je van de gelegenheid gebruik kunnen maken om (vooraf) ook een bezoek te brengen aan de stormvloedkering, de Maeslandkering. (http://www.keringhuis.nl ) Niet bij het programma inbegrepen, maar naar verluidt, zeer interessant en indrukwekkend om een klein uurtje aan te besteden.

programma:
13:30 uur Ontvangst met koffie/thee op de Verkeerscentrale Hoek van Holland, Koningin Emmaboulevard 9, 3151 HG Hoek van Holland
14:00 uur Introductie en powerpoint presentatie, onze gastheer is Aad Kleijn
15:00 uur Rondleiding door de Verkeerscentrale in vol bedrijf
16:00 uur Einde workshop en tijd voor de borrel in de lounge van Expo Unicum (naast de verkeerscentrale op nummer 5)
 
datum: 29 maart 2014
organisatie: Jan A Dunnewind
locatie: Verkeerscentrale Hoek van Holland, Koningin Emmaboulevard 9, 3151 HG Hoek van Holland
kosten: € 5,00

5 april 2014

Bezoek aan verkeerscentrale Hoek van Holland 5 april 2014


De leden van onze club die wel eens over de Noordzee van Noord naar Zuid of v.v. zijn gevaren hebben ongetwijfeld contact gehad met de post Maasmond, officieel de Verkeerscentrale Hoek van Holland. Maar wat daar eigenlijk achter zit, hoe het werkt, wat die verkeerleiders allemaal in de gaten houden en hoe, ja, dat is een beetje geheimzinnig. Daarom is het erg leuk en interessant dat we de kans krijgen eens aan de 'walkant' te kijken en ons te informeren.

Op 5 april 2014 zijn onze leden uitgenodigd op de verkeerscentrale Post Maasmond. Dit evenement is uitsluitend toegangankelijk voor leden en hun partner. Gezien de beperkte capaciteit is er geen ruimte voor introducees.
We krijgen een presentatie en een rondleiding. De directie maakt het voorbehoud dat er bij eventuele calamiteiten aanpassingen in het programma kunnen komen.
Dat is begrijpelijk en daar hebben we natuurlijk alle begrip voor.

Onze gastheer nodigt ons uit om vragen en opmerkingen, ook over eventuele incidenten en gebeurtenissen in het verleden, vooraf bij hem te deponeren. Hij zal daar dan op ingaan en in het geval van incidenten zelfs proberen de geschiedenis erbij te halen. De secretaris van de BZc zal de vragen en opmerkingen verzamelen en doorsturen. (secretariaat@bavariazeilclub.nl)

Na de rondleiding op de post gaan we nog even napraten in Expo Unicum, in de lounge op de verdieping met het allermooiste uitzicht ter wereld op de Nieuwe Waterweg.
De BZc biedt het eerste drankje aan met een hartig hapje daarnaast. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid bij de Post en Expo Unicum. Het verzoek is echter om de auto NIET direct bij de Post te parkeren, maar een van de parkeerterreinen ertegenover te gebruiken.

Zoals gebruikelijk zal bij overinschrijiving een reservelijst gelden en wellicht kunnen we in de loop van het jaar zo nodig nog een tweede bezoek organiseren.

TIP: Omdat je toch in de buurt bent zou je van de gelegenheid gebruik kunnen maken om (vooraf) ook een bezoek te brengen aan de stormvloedkering, de Maeslandkering. (http://www.keringhuis.nl ) Niet bij het programma inbegrepen, maar naar verluidt, zeer interessant en indrukwekkend om een klein uurtje aan te besteden.

programma:
13:30 uur Ontvangst met koffie/thee op de Verkeerscentrale Hoek van Holland, Koningin Emmaboulevard 9, 3151 HG Hoek van Holland
14:00 uur Introductie en powerpoint presentatie, onze gastheer is Aad Kleijn
15:00 uur Rondleiding door de Verkeerscentrale in vol bedrijf
16:00 uur Einde workshop en tijd voor de borrel in de lounge van Expo Unicum (naast de verkeerscentrale op nummer 5)


datum: 5 april 2014
organisatie: Jan A Dunnewind
locatie: Verkeerscentrale Hoek van Holland, Koningin Emmaboulevard 9, 3151 HG Hoek van Holland
kosten: € 5,00

29 -31 mei 2014

Hemelvaart weekend


Programma:
Dit jaar denkt de organisatie dat er weer een leuk programma is samengesteld voor de deelnemers in de Zeeuwse Delta.

We starten dit jaar donderdagmiddag in de gezellige historische binnenhaven van Willemstad waar we na ontvangst en een steigerborrel de dag afsluiten met een gezellige BBQ.
Vrijdagmorgen na het palaver gaan we gezamenlijk door de haringvlietbrug met daarna de start van de wedstrijd die om ca 15:00 uur zal eindigen in de binnenhaven van Hellevoetsluis.
Na aankomst staat er een bezoek gepland aan het museumschip "de "Buffel"of het lichtschip Noordhinder gevolgd door een steigerborrel  en een afsluitend diner / feestavond.
Zaterdagmorgen na het ontbijt gaat een ieder weer zijn eigen weg.

donderdag 29 mei:  
 15:00 -17:00 aankomst en ontvangst in de historische binnenhaven van Willemstad
 17:30 -18:30 steigerborrel
 19:30 - ...... diner en feestavond met gezellige BBQ
   
vrijdag 30 mei:  
 08:30 palaver
 09:30 vertrek uit Willemstad
 10:00 - 10:30 start wedstrijd
 14:30 - 15:00 aankomst in de binnenhaven van Hellevoetsluis
 15:30 - 17:00 excursie museumschip "de Buffel"of lichtschip Noordhinder
 17:30 - 18:30 steigerborrel
 19:00 - ....... diner en feestavond
   
zaterdag 31 mei:  
 08:30 - 10:00 ontbijt

kleine wijzigingen in het tijdschema zijn mogelijk.

datum: donderdag 29 t/m zaterdag 31 mei 2014
locatie: Willemstad en Hellevoetsluis
organisatie: Jean Pierre van Tiggelen en Dick van der Kooij
kosten: € 65,00 p.p. (kinderen tot 12 jaar € 27,50 en beneden 4 jaar gratis )

In de kosten zijn begrepen de liggelden, de steigerborrels, de diners en een welkomstdrankje, het ontbijt op zaterdag, het herinneringsbewijs en het programma boekje. Kosten voor drankjes bij het diner zijn voor eigen rekening.


7 - 9 juni 2014

Pinksterweekend 2014 een weekend voor jong en oud


Dit jaar ligt het accent op een feest voor alle leeftijden met speciale aandacht voor de kinderen, de zeilers in spe. Zij zullen de einduitslag van dit weekend bepalen.
Dus neem ze mee, je kinderen, je kleinkinderen, je neefjes en nichtjes, je buurmeisjes of buurjongetjes ect. en laat ze punten vergaren.
Maar natuurlijk mag je alle spelletjes ook zelf doen en is er ook een zeilwedstrijd.

Het globale programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 7 juni vanaf 11:00 uur Ontvangst van de schepen in het Regatta Center Medemblik
  14:00 uur Bezoek aan het Bakkerijmuseum of het Stoommachinemuseum
  16:00 uur Steigerborrel met het Andijker Havenkoor
  18:00 uur BBQ (pannenkoeken voor de kids)
     
Zondag 8 juni 09:00 uur Palaver
  10:00 uur Spelletjes (met educatief element)
  13:00 uur Zeilwedstrijd (op handicap starten)
  17:00 uur Steigerborrel-plus
  18:00 uur Indisch buffet (snackbuffet voor de kids)
     
Maandag 9 juni 10:00 uur Koffie met iets lekkers
  12:00 uur Afscheid en vertrek naar thuishavendatum: Zaterdag 7 tot en met maandag 9 juni
organisatie: Fam Hamersveld (Flegma) fam de Schepper (Njord)
locatie: Regatta Center Medemblik
kosten: € 50,00 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 25,- en kinderen tot 4 jaar gratis
Hiervoor ontvangt u: het museumbezoek, de stegerborrels, de BBQ, de spelletjes
de zeilwedstrijd, het indisch buffet en iets lekkers bij de koffie en een aantal drankjes bij het eten.
Havengeld wordt apart in rekening gebracht: € 2,-- per meter per nacht.

zaterdag 22 november 2014

Snertrace Noord


SNERTRACE NOORD 2014, VOLENDAM

Bedoeld voor winterharde Bavariazeilers!
Op zaterdag 22 november zal de Snertrace Noord weer worden gevaren. Dit jaar vanuit de Marina Volendam. 
De organisatie heeft een zonnetje besteld met 4-5 Bft aan wind dus kunnen we genieten van een prachtig weekend.

Programma


21 of 22 november: .........

Aanvaren Marina Volendam,  Havengeld te voldoen aan de havenmeester tegen gereduceerd BZC snerttarief
vrijdagavond 20:30 is er voor de aanwezigen een preparty aan boord van de Global Buccaneer. Biertap is verzorgd maar neem wat lekkere hapjes en andere drankjes mee.

zaterdag 22 nov:  09:15 uur Palaver.
  10:30 uur Start eerste wedstrijd.
  13:00 uur De traditionele snert.
  14:30 uur Start tweede wedstrijd.
  17:00 uur Steigerborrel.
  19:30 uur Diner en prijsuitreiking door Kiss miss in 't Fokkie.
zondag 23 nov:   Een ieder gaat weer zijns weegs.

Dit keer zal er niet één wat langere wedstrijd gezeild worden maar twee wat kortere wedstrijden. Op een uitgezette wedstrijdbaan gebruikmakend van wedstrijdboeien en uiteraard aangepast aan de windrichting. De twee wedstrijden moeten voor wat meer afwisseling zorgen en wat meer kansen bieden.

Ook zal er gebruik worden gemaakt van een start- en finischboot waardoor er ook geen discussie hoeft te ontstaan rondom de tijden 😊 In principe word er in één groep gestart en wordt de uitslag bepaald op basis van de gezeilde tijd verrekend met de handicap.


datum: zaterdag 22 november 2014
locatie: Marina Volendam
organisatie: Carel Scholtes (Soulmate), Jaap Kuijpers Wentink (Oliver), Paul van der Graaf (Eslice)
kosten: € 29,50 pp (snert, diner, steigerborrel) excl de drankje bij het eten.  (kinderen onder de 12 jaar half geld). 
Havengeld rekent u zelf af bij de havenmeester.
zaterdag 29 nov 2014

presentatie zeilkleding, parasailor en verzekeringen


Workshop inhoud
-      Presentatie Zeilkleding – Magic Marine door Sander Kooy,
-      Presentatie Scheeps verzekeringen door Klaas Jan Kroon van Nemass de Boer / Delta Lloyd,
-      Presentatie Parasailor zeilen door Bojan Michiels van Kessenich van Bomarine.

Workshop indeling
Na ontvangst met koffie/thee voor volgt er als eerste een presentatie door Klaas Jan Kroon over scheepsverzekeringen, de mogelijkheden die er anno 2014 in die wereld bestaan, waarmee rekening te houden, verzekering geheel op maat afgestemd voor zeilers die verder weg willen gaan dan alleen maar NL met groot vierkant, zijn clubwedstrijden wel of niet (mee)verzekerd, hoe zit het als je met je eigen boot eens een keertje aan een zeilevenement wil meedoen waar betalende gasten aan boord komen, waar rekening mee te houden en wat te doen in geval van schade, zijn de zeilen meeverzekerd of kunnen die meeverzekerd worden etc. etc.
 
Klaas Jan Kroon is gespecialiseerd in scheeps verzekeringen bij Nemass de Boer uit Volendam en is schipper en internationaal wedstrijdzeiler. Een bundeling van kennis en ervaring op het brandpunt waar watersport en verzekeringen elkaar raken. Klaas Jan is sinds zijn prille jeugd fervent zeiler en vaste deelnemer (solo en bemand) aan de Nederlandse zeilagenda, aangevuld met diverse internationale races. Ontving o.a. tot 5 maal de Zilveren Wimpel van de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers en won in 2012 als co-schipper de C.A.M. Race.

Tijdsduur van deze presentatie is ca. 1-uur

Vervolgens zal Bojan Michiels van Kessenich het woord overnemen om een presentatie te houden over de zeer innovatieve Parasailor, het ontstaan van dit zeil, de productie, materiaal gebruik, de mogelijkheden met dit zeil, wat er komt kijken om dit zeil te trimmen, het zeilbereik op verschillende koersen, de mogelijkheid tot het volgen van Parasailor clinics etc. etc.

Bojan Michiels van Kessenich is directeur van Bomarine. Als fervent zeezeiler ontdekte Bojan in 2003 de Parasailor tijdens zijn eerste van inmiddels vier Atlantische oversteken. De liefde voor het comfort, de veiligheid en de prestaties van dit zeil leidde in 2006 tot de oprichting van Bomarine. Uit passie voor zeezeilen wil Bojan andere zeilers verblijden met hoogkwalitatieve oplossingen die het zeilen op zee aangenamer maken. Bojan is sinds 2006 RYA Yachtmaster Ocean with Commercial Endorsement en adviseert u graag over alle aspecten van het zeezeilen.

Tijdsduur van deze presentatie is ca. 1-uur

Na deze 2 presentaties volgt er een korte pauze voor een kopje koffie/thee met een broodje.

Om ca. 13:00 uur neemt Sander Kooy het woord om een presentatie te geven over het Nederlandse familie bedrijf MBrands International en Magic Marine. Wat houdt het in om zeilkleding te ontwikkelen, waar dien je rekening mee te houden als je zelf een zeilpak wilt aanschaffen. Als afsluiting een korte rondleiding door het pand van MBrands te Katwijk waarin oa. de ontwerpen voor deze kledinglijn gedaan worden.

Tijdsduur van deze presentatie is ca. 1-uur

datum: 29-11-2014 aanvang 10 uur
locatie: M Brands BV, Lageweg 34, 2222 AG Katwijk
kosten: € 3.50zaterdag 13 december 2014

Snertrace Zuid


"007 SHAKEN, NOT STIRRED" - SNERTRACE 2014 ZIERIKZEE


Het concept 2014 : "007 SHAKEN NOT STIRRED,". In verband met het 10 jarig jubileum van de snertrace zuid, een feestelijk tintje...... Dresscode  is dan ook black tie.

Programma: (voorlopig)

vrijdag 12 dec:   .........

Aanvaren Zierikzee, afmeren achter in de haven met de boeg naar buiten. Havengeld te voldoen aan de havenmeester.

zaterdag 13 dec:  10:00 uur  PALAVER in café de Gekroonde Suikerbiet, Nieuwe Haven, Zierikzee.
De koffie staat klaar met een zeeuwse bolus, de wedstrijdbanen worden bekend gemaakt en de startprocedure wordt besproken.
  11:00 uur Start RACE volgens startlijst. Rond 16:30 finish.
  17:00 uur Snert & Borrel in De Biet
  19:30 uur Casino geopend in Grandcafé de werf, Vissersdijk, Zierikzee.
een avondvullend programma hapjes en walking dinner.
Prijsuitreiking tussen alle gangen door.
Muzikale omlijsting : trio "Strange Brew"
     
zondag 14 dec:  ......... Geen programma, terugtocht naar thuishaven


datum:  12-14december 2014
locatie:  Zierikzee
Organisatie:  Ton Pannekoek
kosten: € 39,00 pp 
excl drankjes en havengeld