zaterdag 6 februari 2016

Workshop onderhoud dieselmotor VP


Deze workshop wordt gegeven door een professionele docent van Fontys Hogescholen, dezelfde organisatie die ook de opleiding van de servicemonteurs voor Volvo Penta verzorgd. De sessie vangt aan met een presentatie over de werking van een dieselmotor. Hierbij komen o.a. onderwerpen als filters, impellers, koelwatersysteem en olie verversen aan bod. Met behulp van de twee opgestelde motoren gaan we vervolgens kijken hoe de theorie in praktijk kan worden gebracht. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van individuele vragen. Ook zal er aandacht worden geschonken aan het winterklaar maken en het weer vaarklaar maken van de motor.
 

In principe een ochtend sessie die aanvangt om 10:00 uur. Het maximale aantal deelnemers per sessie is 25. Bij voldoende inschrijingen zal er ook in de middag een sessie volgen.  De eventuele middag sessie vangt aan om 13:30 uur bij de inschrijving kunt U  in het vak opmerkingen uw voorkeur aangeven voor de ochtend dan wel de middag sessie.


programma:
 
datum: 06-02-2016
aanvang 10:00 uur  / 13:30 uur
locatie: Showroom Jansma Jacht - Marine Muiderzand, IJmeerdijk 14, Almere
kosten: € 13,50 pp

13 februari 2016

winterbijeenkomst en ALV 2016


Programma

13:30-14:30 Ontvangst met koffie/thee en een broodje
14:30 Aanvang programma, ALV
15:30 pauze
16:00 Voordracht 
17:00 Borrel
18:00 Diner (optioneel)
21:00 Einde

Voordracht:
Dit jaar verrassen we u met een voordracht van Michiel Kersten met als titel: Kruitdamp en kanonsgebulder

De maritieme schilderijen van Willem van de Velde de Oude en Willem van de Velde de Jonge Willem van de Velde, vader en zoon, zijn wereldberoemd geworden met grote schilderijen van de Engels-Nederlandse Zeeoorlogen, waarin Nederland opkwam voor de immense handelsbelangen van onze zeevarende natie in Noord- en Zuid-Amerika. Hoewel de Republiek door het Engelse koninkrijk werd overvleugeld, behaalde het in de vier oorlogen die met Engeland op zee werden uitgevochten verschillende tot de verbeelding sprekende overwinningen. Vooral de tocht naar Chatham in 1667 onder aanvoering van Michiel de Ruyter is beroemd geworden. Hier vernietigde De Ruyter een deel van de Engelse oorlogsvloot.

In de lezing kijken wij naar de bekendste en fraaiste schilderijen van deze twee kunstenaars. Wat is feit en wat is fictie? Wij verbazen ons over het onvoorstelbare vakmanschap van deze kunstenaars bij de verbeeldingen van de imposante, zeventiende-eeuwse oorlogsbodems en de tactische manoeuvres op zee waarmee de Nederlandse vloot een overwinning afdwong. Tot in de kleinste details schilderden beide Van de Veldes de verwikkelingen.

Agenda ALV
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2015
4. Jaarverslag secretaris 2015
5. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
6. Verslag kascommissie en kiezen nieuwe commissie
7. Nieuwe bestuursleden (o.a. nieuwe voorzitter)
8. Evenementen 
9. Dupain Wisseltrofee
10. Rondvraag en afsluiting

Diner
De winterbijeenkomst wordt afgesloten met een optioneel diner.

datum: 13 februari 2016 - 13:30 uur
locatie: Zuiver Gastvrij, Krommewetering 51, 3543 AM Utrecht
kosten: Toegang tot de ALV en lezing zijn gratis. Voor het optionele diner betaalt u € 29.50 pp

1 tot en met 8 mei 2016

Zeiltocht Londen


Vanwege het grote succes vorig jaar en op veler verzoek staat er dit jaar weer een oversteek naar Engeland op het program.

Deelnemers kunnen deelnemen vanaf IJmuiden of Zeeland, de groep zal in Blankenberge samenkomen en vandaar de tocht gezamelijk voortzetten. Nadere info hierover zal worden gegeven bij de informatiebijeenkomst.

Het is de organisatie gelukt om voor 30 schepen een plaats te reserven in het West India Dock gelegen bij "Canary Wharf" een hyper modern stukje London, zie www.canarywharf.com en West_India_Docks.pdf. Vanuit hier is er een prima verbinding naar Londen of Greenwich.
Het havengeld voor dit Dock is 40 GBP per nacht per schip.

Het spreekt voor zich dat deze trip geen doorgang zal vinden als de weersomstandigheden dit niet toelaten.

Er zal in april een palaver (infomatiebijeenkomst) worden georganiseerd in de zeilmakerij van Dekker Watersport in Zaandam, datum en tijd nader te bepalen.

In afwijking tot de vorige trip zal de organisatie geen rol spelen bij het organiseren van eventuele opstappers en schippers die opstappers willen. Oproepen hiervoor kunnen eventueel gedaan worden op het forum.

Voor wie al wat meer info wil over de thames heeft de "Port of London Authorithy" een mooie website met info voor zeilen op de Thames.
klik hier
programma:
 
zondag 1 mei 2016 .

verzamelen in Blankenberge

maandag 2 mei 2016 vroeg oversteek naar de Thames monding
dinsdag 3 mei 2016 ca 13:00 uur naar London
woensdag 4 mei 2016   bezoek London
donderdag 5 mei 2016     bezoek London
vrijdag 6 mei 2016  vroeg retour naar de Thames monding
zaterdag 7 mei 2016  vroeg retour naar Blankenberge

 

datum: 1 tot 8 mei 2016
locatie: Blankenberge - London
organisatie: Piet Schol, Ton Broek, Robert en Cynthia Zwetsloot, Nico Oudeman
kosten: € 166,--  voor drie nachten in het West India Dock.
excl. de overige kosten als havengeld Blankenberge en mooring geld
Queensborough, 

 

5-7 mei 2016

Hemelvaart weekend Zuid


Dit jaar heeft de organisatie voor het jaarlijkse Hemelvaartweekend van de leden van de BZC in de Zeeuwse Delta weer een leuk programma samengesteld.

We starten dit jaar donderdagmiddag in de mooie jachthaven van Wemeldinge waar we elkaar (vaak na een jaar weer) voor het eerst zien. Na de ontvangst en de traditionele steigerborrel sluiten we de dag af met een gezellig diner omlijst met gezellige muziek. Vrijdagmorgen na het palaver gaan we om ca. 10.30 van start met de wedstrijd op de Oosterschelde. Zoals wij nu inschatten hebben we een prima tij om van Wemeldinge naar Zierikzee een sportieve pursuit-wedstrijd te zeilen. De wedstrijd zal omstreeks 15:00 uur eindigen ter hoogte van de Zeelandbrug. Hierna leggen we aan in de jachthaven van Zierikzee. 
 
Na een excursie naar het Stadhuismuseum zullen we gezamenlijk de wedstrijd nabespreken op de steiger onder het genot van een heerlijk hapje en een drankje. Vervolgens is er aansluitend een diner / feestavond in restaurant de Proeverij. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de band van Gerben van Bers, Bavaria Zeilclub lid.
 
Zaterdagmorgen genieten we samen het ontbijt in restaurant de Proeverij en gaat ieder in de loop van de ochtend weer zijn eigen weg.

programma:
 
   
 15:00 -17:00 aankomst en ontvangst in de haven van Wemeldinge
 17:30 -18:30 steigerborrel
 19:30 - ...... diner met gezellige muziek in restaurant Bom Dia
   
vrijdag 6 mei:  
 09:30 palaver
 10:30 vertrek uit Wemeldinge
 11:00 - 11:30 start wedstrijd
 14:30 - 15:00 aankomst in Zierikzee
 15:30 - 17:00 excursie Stadhuismuseum
 17:30 - 18:30 steigerborrel
 19:00 - ....... diner en feestavond in Restaurant De Proeverij 
   
zaterdag 7 mei:  
 09.00 - 10:30  Ontbijt en afscheid
Wijzigingen in het tijdschema voorbehouden.

 
datum: donderdag 5 t/m zaterdag 7 mei 2016
locatie: Wemeldingen - Zierikzee
organisatie: Jean Pierre van Tiggelen
kosten: € 65,00 p.p. (kinderen tot 12 jaar € 27,50 en beneden 4 jaar gratis )
In dit bedrag zijn begrepen de liggelden, de steigerborrels, de diners en een welkomstdrankje, het ontbijt op zaterdag, het herinneringsbewijs en het programma boekje. Kosten voor drankjes bij het diner zijn voor eigen rekening.

14-16 mei 2016

Pinksterweekend Lelystad


Pinksterweekend 2016

Dit jaar komen we samen in de Bataviahaven van Lelystad waar we een rondleiding hebben georganiseerd op de Bataviawerf.
Voor wie wil shoppen is er de mogelijkheid voor een bezoek aan het nabijgelegen Bataviastad.

Let op het maximum aantal deelnemers voor dit evenement  is 50 schepen en/of 150 deelnemers .

 

Het globale programma ziet er als volgt uit:
 
Zaterdag 14 mei   vanaf 12:00 - 13:30 uur ontvangst van de schepen in de Batavia haven
  14:00 uur Samenkomst op de steiger
  14:30 uur Rondleiding Bataviawerf / shoppen Batavia stad
  17:00 uur Steigerborrel
   19:00 uur  Uitgebreid buffet in restaurant Bataviahaven 
     aansluitend feestavond met DJ Benny
Zondag 15 mei 10:00 uur Palaver
  13:00 uur Zeilwedstrijd op Markermeer
  17:00 uur Steigerborrel
  19:00 uur BBQ bij restaurant Bataviahaven
     
Maandag 16 mei 10:00-12:00 uur Afscheid en vertrek naar thuishaven
     


 
datum: Zaterdag 14 tot en met maandag 16 mei
organisatie: Sander en Karin Poel (Sueno), Pieter en Christl de Wit (Bavarois), Stella en Erwin Scheepers (Droom-ster) 
locatie: Batavia haven Lelystad
kosten:

€ 65,00 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 32,50 en kinderen tot 4 jaar gratis

Hiervoor ontvangt u: Het bezoek aan de Batviawerf, de steigerborrels, 
de BBQ met feestavond, het buffet, de zeilwedstrijd, havengeld en een 
aantal drankjes bij het eten.


1 en 2 oktober 2016

Nachtzeilen


Na een mislukte poging in april gaan we het weer proberen. Bij voldoende insschrijving
weer "nachtzeilen",

Dit evenement is bedoeld voor iedereen die het leuk vind, maar ook voor schippers die een eerste ervaring willen opdoen met in het donker varen. Tijdens de tochtvoorbereiding bespreken we de route die we in het donker gaan varen en bereiden we ons voor op de aspecten die we onderweg tegen komen. Denk hierbij aan lichtkarakters van boeien, het vermijden van onverlichte markeringen en obstakels, herkennen van andere schepen aan hun verlichting en het aanvaren van de haven.

Zondagmorgen afsluiting met koffie en wat lekkers.

 programma:

Zaterdag 15:00 – 17:00 Verzamelen in de Bataviahaven te Lelystad (zuidzijde van de sluis)
  17:00 Palaver en tochtvoorbereiding
  c.a. 18:30 Tijd om van uw zelfgemaakt avondeten te genieten
  c.a. 20:30 Met de invallende schemer vertrek uit de haven voor een tochtje op het Markermeer
  c.a. 23:00 Terug in de haven en onder het genot van een borrel nabespreken van de tocht of gewoon gezellig kletsen
Zondag 10:30 Gezamenlijk steigerkoffie waarna we weer afscheid nemen


 
datum: 01-02 0ktoberl 2016
locatie: Lelystad, Bataviahaven
organisatie: Ton Mommers en Evelyn Eman (Cayenne)
kosten: Havengeld 1,50 p/m + 5,- p/p

12 en 13 november 2016

Snertrace Noord 11e editie vanuit Lelystad Haven


SNERTRACE NOORD 2016, Lelystad Haven
 

Bedoeld voor winterharde Bavariazeilers! Op zaterdag 12 november zal de Snertrace Noord weer worden gevaren. Dit jaar vanuit Leystad Haven.
Ditmaal weer met een ochtend en een middag wedstijd met tussendoor snert.
in verband met de capaciteit van het restaurant is het maximale aantal deelnemers 65 personen.
Programma  (voorlopig)

 
11 of 12 november: .........

Aanvaren in Lelystad Haven,

zaterdag 12 nov:      10:00 uur Palaver 
      11:00 uur Korte wedstrijd.
   ca13:00 uur Snert in Yachtclub Lelystad Haven
      14:00 uur Korte wedstrijd
      16:30 uur            Steigerborrel bij Emma Tagrijn
      18:30 uur Diner bij Yachtclub Lelystad Haven
zondag 13 nov:   geen program

 
 

 
datum: zaterdag 12 november 2016
locatie: Lelystad Haven. Oostvaardersdijk 59, 8244 PB Lelystad
organisatie: Marion en Joop Rustemeijer
kosten: € 30,00 pp (snert, diner, steigerborrel en havengeld) excl de drankjes bij het eten.  
(kinderen onder de 12 jaar half geld). 
 


 

17 december 2016

Workshop elektrotechniek en workshop mast en verstaging


Jansma Jacht Almere nodigd ons uit voor een passende afsluiting van het zeilseizoen met twee workshops 

De workshop elektrotechniek wordt gegeven door Ton Mommers en is voor alle leden (niet alleen mannen) die geen of weinig verstand hebben van de elektronica maar toch wat meer begrip willen krijgen bij de werking van alle elektrische en elektronische apparatuur aan boord van onze schepen. De volgenden onderwerpen zullen aan bod komen:
  1. Een (heel) klein stukje theorie - Volt, Ampere, Watt, Ah, etc.
  2. Accu, acculader, diodebrug, dynamo, relais
  3. Walstroom, randaarde en aardlekschakelaar
  4. De universeelmeter, wat kan ik er allemaal mee doen
  5. Aansluiten van apparatuur - kabeldikte
  6. Basisinformatie over elektrolyse

de workshop mast en verstaging wordt gegeven door  Hans Jansen, van Hans Jansen staalkabels (tuigerij), Hans geeft  een lezing  over de  mast en de verstaging. Aan bod komen de volgende onderwerpen.
  1. De mast en verstaging in de winter / onderhoud
  2. Het plaatsen van de mast na de winterstalling
  3. Hoe moet de mast op een schip staan?
  4. Levensduur van de mast en de verstaging

Jansma zorgt in de pause voor een broodje en een kop snert .

Programma.
11:00 -11:30 uur ontvangst bij Jansma Jacht
11:30 -13:00 uur workshop electrotechniek door Ton Mommers
13:00 -14:00 uur broodje met een kop snert
14:00 -15:30 uur workshop mast en verstaging door Hans Jansen
15:30 uur afsluiting.
 
datum: 17 december 2016
locatie: Jansma Jacht Almere BV, IJmeerdijk 14, 1361 AA Almere
kosten: € 2,50